Vaasan Salama kiittää Vaasan kaupunkia

8.9.2020

Vaasan kaupunki on parantanut juniorikoripalloilun saliolosuhteita kesän aikana. Länsimetsän ja Suvilahden koulujen liikuntasaleihin on asennettu korilevyjen taakse säätölaitteet, joilla korien korkeus saadaan säädettyä aikuisten ja juniorien korkeudelle.

Parannus lisää salien käytettävyyttä merkittävästi, sekä parantaa alakoulujen liikuntatuntien mahdollisuuksia, mahdollistaen kuitenkin vanhempien junioreiden ja aikuisten harjoitukset edelleen samoissa saleissa.

Tähän mennessä vain pienessä Hietalahden koulun salissa on ollut mahdollisuus pelata oikealla juniorikentällä oikeine korinkorkeuksineen ja kenttäviivoineen. Nyt saatiin tehokkaaseen käyttöön kaksi hyvää ja turvallista salia. Muutoksesta hyötyvät etenkin kaikki alle kaksitoistavuotiaat pelaajat, jotka muodostavat Vaasan Salaman isoimmat harrastajaryhmät.

Junioreiden riemu ja innostus oli huipussaan heti ensimmäisissä harjoituksissa. ”Tosi makeeta, saadaan treenata ihan oikealla koriskentällä!” Oikean kentän antamat mahdollisuudet ovat tulleet esille heti ensimmäisen harjoitusviikkojen jälkeen. Kentän ja pelin hahmottaminen, on ihan uudella tasolla verrattuna ennen käytettyihin kenttäviivattomiin poikittaiskenttiin verrattuna. Korillekin voi ajaa ihan täysillä, eikä tarvitse pelätä törmäävänsä seinään.

Muutos lähti käyntiin Vaasan Salaman aloitteesta. Keskusteluja käytiin liikuntatoimen kanssa kevättalvella ja yhdessä pohdittiin, mitä olisi tehtävissä missäkin salissa. Kyseiset muutokset todettiin kaikista tehokkaimmiksi ja ne päätettiin toteuttaa. Ennen työn aloittamista pidettiin hyvä aloituspalaveri liikunta-, teknisen- ja talotoimen edustajien kanssa, jolloin päästiin toteuttamaan oikeita asioita tehokkaasti. Säätölaitteet luvattiin tilata ja asentaa kesän aikana ja näin tapahtuikin, syysvuorojen ja koulujen alkaessa oli kaikki valmista!

https://fi-fi.facebook.com/vaasansalama/videos/313236693101815/

Erityiskiitos muutosten moottorina toimineelle liikuntatoimen johtaja Mika Lehtoselle ja kaikille niille kaupungin organisaatiolle, jotka olivat mukana toteuttamassa parannuksia! Olette tehneet loistavaa työtä. Parannukset ovat todella merkittäviä ja kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen.

 

Parhaimmat kiitokset kaikille mahdollistajille!

 

Vaasan Salama

koripalloilun erikoisseura