Kutsu vuosikokoukseen 21.11.2021 klo 19

11.11.2021

Tervetuloa Vaasan Salama Ry:n vuosikokoukseen

 

Otsikko: Vaasan Salaman vuosikokous Wasa Innovation Centerissä tai Teams:in kautta sunnuntaina 21.11.2021 19:00 - 20:00

Toivomme että kaikki joukkueet olisivat edustettuina. Joukkueenjohtajien ja valmentajien lisäksi toivotaan mukaan muitakin vapaaehtoisia mm. toimimaan seuran johtokunnassa. Vuosikokouksessa sovitaan suuntaviivat tälle kaudelle.

KUTSU/ESITYSLISTA

VAASAN SALAMAN VUOSIKOKOUS

Aika sunnuntai 21.11.2021 klo 19.00
Paikka TEAMS ja Wasa Innovation Center (Gerbyntie 16, 65230 Vaasa)

Asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsna olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen ja kannattajajäsenmaksun suuruus
8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
11. Päätetään seuran edustajista järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
12. Päätetään kokous

Ilmoita mahdollisesta osallistumisesta vuosikokoukseen viimeistään viikkoa ennen
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfatdrkAGMR1k1mw4RNDSIVAyqmJWgSimNECb8OnahbGVUkA/viewform?usp=sf_link
tai sähköpostitse

Teams linkki:
Liity kokoukseen tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZmMwYjMxNzktOTFiNS00ZjExLTk0MzktNTlkZDJjZTUzZmVh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%224f0fb737-e5a0-4e5c-9155-e006ff05e53b%22,%22Oid%22:%220fb38e3c-dfec-48d1-84a0-c2ac59d90789%22%7D